Видео азбука Металлостроя — буква «М»

 

Буква А- https://vk.com/video-110666917_456239024

Буква Б-  https://vk.com/video-110666917_456239025

Буква В — https://vk.com/video-110666917_456239026

Буква Г — https://vk.com/video-110666917_456239028

Буква Д  — https://vk.com/video-110666917_456239030

Буква Е — https://vk.com/video-110666917_456239031

Буква Ё — https://vk.com/video-110666917_456239032

Буква Ж — https://vk.com/video-110666917_456239035

Буква З —  https://vk.com/vestimetall?w=wall-110666917_726

Буква И — https://vk.com/vestimetall?w=wall-110666917_729

Буква Й —  https://vk.com/vestimetall?w=wall-110666917_755

Буква К —  https://vk.com/vestimetall?w=wall-110666917_759

Буква Л — https://vk.com/vmo_metallostroy?w=wall-205052247_23

Буква М — https://vk.com/video-205052247_456239046