Видео азбука Металлостроя — буква «С»

 

Буква А — https://vk.com/video-110666917_456239024

Буква Б — https://vk.com/video-110666917_456239025

Буква В — https://vk.com/video-110666917_456239026 

Буква Г — https://vk.com/video-110666917_456239028

Буква Д https://vk.com/video-110666917_456239030

Буква Е — https://vk.com/video-110666917_456239031

Буква Ё — https://vk.com/video-110666917_456239032

Буква Ж — https://vk.com/video-110666917_456239035

Буква З — https://vk.com/vestimetall?w=wall-110666917_726

Буква И — https://vk.com/vestimetall?w=wall-110666917_729

Буква Й — https://vk.com/vestimetall?w=wall-110666917_755

Буква К — https://vk.com/vestimetall?w=wall-110666917_759

Буква Л — https://vk.com/vmo_metallostroy?w=wall-205052247_23

Буква М — https://vk.com/video-205052247_456239046

Буква Н — https://vk.com/video-205052247_456239050

Буква О — https://vk.com/video-205052247_456239051

Буква П — https://vk.com/video-205052247_456239054

Буква Р — https://vk.com/video-205052247_456239063

Буква С — https://vk.com/video-205052247_456239066